Nieuws activiteiten

Paasactiviteit voor kinderen

Paasactiviteit voor kinderen

feb 03 2017

De Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel organiseert zondag 9 april 2017 een paasactiviteit voor kinderen. Alle kinderen kunnen deelnemen. Vanaf 15…

10 februari Mantrazingen in de kapel met Wim Stokwielder

10 februari Mantrazingen in de kapel met Wim Stokwielder

feb 01 2017

PUUR – noemen we deze mantra-avonden. Zingen zonder dat het iets van je vraagt, zonder dat het iets moet worden, zonder de…

31 januari concertserie gewijzigd programma met Oscar Verhaar

31 januari concertserie gewijzigd programma met Oscar Verhaar

jan 29 2017

Vanwege ziekte van Peter de Groot, die als countertenor, samen met luitist Michiel Niessen, “Winterreise in de Renaissance” ten gehore zou brengen,…

31 januari concert  ‘Winterreise in de Renaissance’

31 januari concert ‘Winterreise in de Renaissance’

jan 19 2017

Peter de Groot altus Michiel Niessen luit ‘Winterreise in de Renaissance’ Op dinsdag 31 januari een midwinter concert in de Hasseltse kapel…

Over de kapel

de Hasseltse Kapel trotseert als monument
al ongeveer vier eeuwen en is daarmee het oudste monument van Tilburg 

Dankzij haar warme uitstraling en gewijde sfeer trekt ze elke dag vele bezoekers. Die vinden er stilte, zoeken bezinning, komen bidden of een kaarsje opsteken. Centraal staat voorin het oude Mariabeeld.
 De kapel biedt plaats aan religieuze plechtigheden, met als hoogtepunt de meimaand, met vroege bedevaartmissen en een moederdagmis in de open lucht. Ze staat open voor huwelijksplechtigheden van katholieken en niet-katholieken. Ook culturele activiteiten passen prima in de sfeervolle en akoestisch bijzonder fraaie kapel. Door het jaar heen kunnen liefhebbers er een serie kleinschalige en verrassende concerten beleven. 
 Behoudens afwijkende openingstijden in de meimaand is de kapel dagelijks geopend van 9.00 tot 19.00 uur.

Enige historie over de Hasseltse Kapel

Op 24 april 1540 laat Laurens Peter Verschueren in zijn testament aan “Onser Liever Vrouwen in der capellen aan die Hasselt” tien stuivers na. Dat is het eerste schriftelijk bewijs van het bestaan van de kapel. Hij moet echter tenminste een paar jaar ouder zijn. In het torentje hangt namelijk een klokje waarin gegoten staat: “Maria is mijnen naem, Jasper Moer maeckten mij int jaer ons heeren MCCCCCXXXVI” . Oudere getuigenissen zijn er niet. Het is daarom aannemelijk dat de bewoners van de ‘herdgang’ of buurtschap Hasselt de kapel kort vóór 1536 gesticht hebben. In 1560 worden voor het eerst twee “meesteren van de Capelle aan de Hasselt” genoemd als ze procederen tegen Willem van Dijck die als erfgenaam van zijn vrouw gesommeerd werd om door haar beloofde geldelijke verplichtingen te voldoen “voor een weeckmisse te doen een jair lanck”. De plicht tot celebreren is altijd vervuld door clerici van de parochiekerk van Tilburg. Nergens is sprake van exclusief aan de kapel verbonden bedienaren.

Ook al kon en mocht ze formeel sinds het eind van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 en feitelijk al eerder tot 1796 niet meer gebruikt worden voor de eredienst en werd er zelfs in 1743 een woning in gebouwd, de kapel was altijd eigendom van de buurt. Het torentje met het uurwerk en het klokje hadden en hielden ook een openbare functie. In 1796 mochten de buurtbewoners van de Hasselt de kapel weer “voorlopig” als bedehuis in gebruik nemen. Bij de invoering van het kadaster in 1832 is men er stilzwijgend van uitgegaan dat het gebouwtje met de omliggende grond kerkelijk bezit was en wel van de rechtsopvolger van de oude parochie Tilburg, de parochie van ’t Goirke. De twee kapelmeesters waren voortaan verantwoording verschuldigd aan het kerkbestuur. Die situatie bestaat nog, zij het dat inmiddels, sinds de restauratie in 1972, door parochie en gemeente samen een Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel in het leven is geroepen, die de kapel voor dat doel in erfpacht heeft gekregen.

Het Mariabeeld

Het huidige Mariabeeld staat er pas sinds 1796, kort nadat na de inval van de Fransen en de Bataafse omwenteling het aan de katholieken was toegestaan om opnieuw de eredienst te vieren in de kapel. Het gepolychromeerde houten beeld met barokke stijlkenmerken is slechts een buste van Maria met een kindje op de arm. Het is dus zoals vaker wordt gezien een aankleedpop waarbij alles wat toch niet te zien is weggelaten werd. De kronen en sieraden van edelmetaal zijn geschenken van vrome weldoeners sinds de 19e eeuw. In 1971-1972 werd het beeld gerestaureerd. De bedevaartpraktijk kennen we ook pas met zekerheid uit de negentiende eeuw, dus na de intronisatie van het huidige beeld. De mirakels waarnaar de talloze ex-voto’s die in de kapel hangen verwijzen, zijn dus aan deze betrekkelijk jong Lieve Vrouw te danken en niet aan een oeroud wonderbeeldje zoals dat op andere plaatsen het geval is. De verering is er echter niet minder groot om.

Er zijn regelmatig bijzondere vieringen in de kapel. Maria wordt regelmatig herdacht op of rondom de klassieke Mariafeesten. Daarnaast zijn groepen die herdenkingsdiensten voor hun dierbare overledenen willen laten plaatsvinden van harte welkom. Hebt u iets te vieren en wilt u daarbij nadrukkelijk om Gods zegen vragen? Ook voor dit soort gelegenheden staat de Hasseltse Kapel open. Voor huwelijksvieringen, zilveren, gouden en diamanten bruiloften en andere jubilea kan de kapel gereserveerd worden. U kunt zelf iemand vragen de viering voor u te leiden of wij kunnen u daarin advies geven.

Helaas worden er in onze kapel geen doopvieringen gehouden. Met de parochies in Tilburg is in het verleden de afspraak gemaakt dat de Hasseltse Kapel niet gebruikt wordt als doopkapel. De achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen die worden gedoopt, worden opgenomen in de geloofsgemeenschap van de eigen parochie. De kapel valt onder parochie Peerke Donders

Naast religieuze activiteiten vinden er in de Hasseltse Kapel ook culturele activiteiten plaats. De Vriendenstichting organiseert activiteiten zoals paaseieren zoeken, een filmvertoning, de jaarlijkse Kerstmarkt en een Vriendendag. De Concertcommissie verzorgt iedere maand een klassiek concert. Daarnaast wordt de kapel ook verhuurd voor andere concerten. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie.

Contact

Concerten

Te weinig mensen weten wat een mooie ruimte voor muziek de Hasseltse Kapel is. 

 
 De kapel is in de eerste plaats een plek voor bezinning en Mariadevotie, maar daarnaast heeft ze ook een culturele opdracht. Die maakt ze waar door onder meer concerten te organiseren. In een fantastische akoestiek, een fijne sfeer voor bijna-huis-concerten, intiem en kleinschalig, musici en gehoor dichtbij elkaar; vaak met gerenommeerde musici, die ook over hun muziek of oude instrumenten vertellen. Oude muziek uit dezelfde tijd als de kapel, ook Mozart of Beethoven, en “zelfs” nieuwe muziek door Tilburgse musici. Verstilde kamermuziek, solo-optredens, kleine ensembles die in een grote zaal minder goed klinken.

De Stichting en in het bijzonder de Concertcommissie van de kapel kan terugzien op fantastische concertseizoenen. De concertserie in de Hasseltse Kapel heeft inmiddels een niet meer weg te denken plaats verworven in de concertagenda van Tilburg. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden via e-mail, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door ‘Nieuwsbrief concertserie AAN’ te sturen naar
cultuurprogramma@hasseltsekapel.nl
en u krijgt voortaan alle informatie toegestuurd. Kaarten kunnen ook via dit e-mailadres of telefonisch (06-4273 4149) worden besteld. De entree bedraagt € 10,- per persoon en dient contant bij binnenkomst in de kapel te worden betaald. De concerten zijn altijd op dinsdagavond en beginnen om 20.15u, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Reserveren

Er is grote belangstelling voor deze concertserie. Om zeker te zijn van een plaats adviseren wij u om tijdig te reserveren. Dit kan via telefoon 06-81283807 of mail cultuurprogramma@hasseltsekapel.nl

 

 

Trouwen

De Hasseltse Kapel is een prachtige plek voor een persoonlijke huwelijksceremonie.

 

Hier kun je rondkijken in de kapel 360 graden foto’s Hasseltse Kapel

Trouwen in de kapel

Ja, Ik wil!

Jullie hebben besloten om in het huwelijksbootje te stappen. Gefeliciteerd! Nu kunnen de voorbereidingen beginnen. Jullie gaan op zoek naar de mooiste trouwjurk, het mooiste trouwpak, de mooiste ringen, uitnodigingen, bruidstaart en nog veel meer. Voor de mooiste trouwlocatie zijn jullie bij de Hasseltse Kapel aan het goede adres! Het monumentale en tegelijkertijd intieme karakter van de kapel zorgt voor precies de juiste sfeer voor jullie belangrijke moment. Een moment van betekenis dat je met elkaar en de mensen om je heen wilt delen. Hoe jullie invulling gaan geven aan dit belangrijke moment is geheel aan jullie.

Er zijn veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het zelf schrijven of misschien wel zelf uitspreken van de trouwbelofte aan elkaar. Maar ook een officieel kerkelijk huwelijk met een priester behoort tot de mogelijkheden. In gesprekken met de beheerder van de Hasseltse Kapel zal jullie persoonlijke huwelijksceremonie een vorm krijgen die het beste bij jullie past. Kom gerust eens kijken in de Kapel om de sfeer te ervaren. Je kunt ook bellen of mailen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met Els van Heijst, de beheerder van de kapel via beheerder@hasseltsekapel.nl of 013-4681089.

De Vriendenstichting

Het voortbestaan van de Hasseltse Kapel is mede afhankelijk van donaties van particulieren en instellingen die de kapel een warm hart toedragen. Speciaal hiervoor is de Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel opgericht. 
Wilt u ook vriend worden? Maak dan een keuze uit een van de Vriendenpaketten en stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar de secretaris van de Vrienden van de Hasseltse Kapel. U wordt dan ingeschreven en krijgt zo snel mogelijk bevestiging van inschrijving als uw donatie gestort is op rekening; NL62INGB0004920199 t.n.v . Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel. 
De stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (status Culturele ANBI >> ), zodat giften aan deze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Lees ook het meest recente persbericht van de vriendenstichting: Meimaand en ‘Hasselts Mo-nu-Ment’-wijn in de Hasseltse Kapel >> en de folder van de Vriendenstichting 2016: folder vriendenstichting 2016 >> 

De Vriendenstichting van de Hasseltse Kapel heeft als ANBI een publicatieplicht.
Hier treft u aan de publicatie van het jaarverslag Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel 2015.

Word lid van de Vrienden Hasseltse Kapel

Vrienden ‘Amici’
€25per jaar
  • Ontvangt 4x per jaar nieuwsbrief
  • Vriendenontvangst bij jaarlijkse Lichtjesprocessie in oktober

Vrienden ‘Patroni’
€75per jaar
  • Ontvangt 4x per jaar nieuwsbrief
  • Ontvangt bij voorintekening 2 kaarten voor de film in oktober
  • Vriendenontvangst bij jaarlijkse Lichtjesprocessie in oktober

Bedrijven die een donatie hebben gedaan aan de kapel

Van de Sande
Mercuur
Scheepens
Reijrink
Bloemenpracht
Schlappi Markiezen

Bestuur Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel; voorzitter Marie-Thérèse Blomme, secretaris Joost van de Eerenbeemt, penningmeester William Hermans, algemeen bestuurslid Janny Zoontjens-Mutsaers, vice-voorzitter Herman Verhoeven, vertegenwoordiger Beheerstichting Matton van den Berg.

bestuur-vrienden-2016-img_6424bew
Activiteiten 2017
9 April – paasactiviteit voor kinderen
Mei – kraam vrienden in de meimaand op zon en feestdagen
21 juni – vriendenavond
24 oktober – filmavond
December – kerstevent i.s.m. de Postelse Hoeve.

Bestuur

De Hasseltse Kapel en de bijhorende kosterswoning worden sinds de restauratie in 1972 beheerd door de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel. In het bestuur van deze stichting zitten vijf personen. Twee van hen zijn benoemd door de Parochie Peerke Donders (voorheen De Bron) te Tilburg, twee door de Gemeente Tilburg en het vijfde bestuurslid is onafhankelijk.

Matton van den Berg

Matton van den Berg

Voorzitter
Gé Vrenken

Gé Vrenken

Secretaris
Ans Beerens-Berens

Ans Beerens-Berens

Penningmeester

Anne Marie Geurts-Pijnenburg

Anne Marie Geurts-Pijnenburg

Algemeen bestuurslid
Pamela Doms

Pamela Doms

Gebouw en onderhoud

De Beheerstichting van de Hasseltse Kapel heeft als ANBI een publicatieplicht. Hier treft u aan de publicatie en een verkort bestuurlijk jaarverslag en de jaarrekening 2015.

Wilt u een donatie doen aan Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel?
Uw gift is zeer welkom op IBAN: NL39 RABO 0191 2303 91. Vermeld duidelijk uw contactgegevens in de omschrijving.

Beheerder

Het dagelijks beheer en onderhoud van de kapel wordt gedaan door beheerder Els van Heijst. Voor vragen over vieringen, activiteiten en dagelijks beheer is zij bereikbaar via telefoonnummer 013 468 10 89 / 06 8128 3807 of via e-mailadres beheerder@hasseltsekapel.nl.

Els van Heijst

Els van Heijst

Beheerder Hasseltse Kapel

Veel gestelde vragen

Bezoek en openingstijden

Wanneer is de kapel geopend?

De kapel is elke dag, van maandag tot en met zondag, geopend van 09.00 uur tot 19.00 uur. Ook op feestdagen is de kapel geopend.
In de Meimaand is de kapel elke dag, van maandag tot en met zondag, geopend van 07.00 uur tot 21.00 uur.

Kan ik met een rolstoel naar de kapel komen?

Ja, de kapel is rolstoeltoegankelijk. Aan weerszijden van het plein bevindt zich een hellingbaantje. De ingang van de kapel heeft een lage drempel waar de rolstoel overheen gerold kan worden.

Hoelang brandt een kaarsje in de kapel?

Er zijn drie verschillende soorten kaarsjes die kunnen worden gebrand in de kapel. De eerste brandt ongeveer 4,5 uur en kost € 0,50. Een kaarsje met een brandtijd van 6 uur kost € 1,00. Daarnaast zijn er ook noveenkaarsen die negen dagen branden. Deze kosten € 6,00.

Mag ik kaarsjes meenemen naar huis?

Als u in de kapel bent geweest, maar u zou graag thuis ook een kaars willen branden kunt u er een mee naar huis nemen. U mag het geld in het offerblok bij de kaars die u meeneemt stoppen.

Mag ik op het plein parkeren?

Het Hasseltplein is toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Dat betekent dat u voor uw bezoek aan de kapel gratis op het plein mag parkeren.

Is er een toilet aanwezig in de kapel?

In de Meimaand en tijdens vieringen en activiteiten is het toilet bij de beheerderswoning geopend. Het toilet vindt u in de garage van Hasseltplein 40. Er hangt een rood hartje op de deur.

Mag ik foto's maken bij de kapel?

Natuurlijk. Een foto van de kapel of Maria kan een herinnering voor u worden na uw bezoek. Als u foto’s wilt komen maken na een huwelijksviering, die niet in de kapel wordt gehouden, wordt u verzocht contact op te nemen met de beheerder. 

Vieringen 

Zijn er ook vieringen in de kapel?

Op Maria Hoogfeestdagen zijn er vieringen in de kapel. Die beginnen altijd om 10.00 uur. Een overzicht van de data is te vinden op onze website. Er zijn geen reguliere diensten op zondag, daarvoor verwijzen we u door naar de parochiekerken.

Kan ik in de kapel voor de burgelijke stand trouwen?

Nee, dat kan niet. In de kapel is het alleen mogelijk om voor de kerk te trouwen. Dit kan met of zonder kerkelijke registratie.

Kan ik in de kapel trouwen?

Ja, dat kan. Het is in de Hasseltse Kapel mogelijk om voor de kerk te trouwen. Dit kan met of zonder kerkelijke registratie. Je zoekt een eigen voorganger, wellicht een bekende of familielid, of wij vragen een voorganger die jullie kan trouwen. De kosten hiervoor zijn € 375,- en daarnaast moet je rekenen op kosten voor de voorganger. Trouwen kan in overleg op alle dagen van het jaar, behalve in de Meimaand. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Trouwen’ of neem contact op met de beheerder.

Kan ik mijn kindje laten dopen in de kapel?

Helaas niet. Met de parochies is afgesproken dat een doopplechtigheid alleen in de parochiekerken kan worden gehouden. Een kindje wordt met de doop opgenomen in de gemeenschap van de betreffende parochie. De Hasseltse Kapel valt onder Parochie Peerke Donders. We verwijzen u graag naar hen door.

Kan er een begrafenis worden gehouden in de kapel?

Helaas is het niet mogelijk om in de Hasseltse Kapel een uitvaart te houden. Met de parochies in Tilburg is in het verleden de afspraak gemaakt dat de kapel niet gebruikt wordt voor uitvaarten. Bovendien is de kapel daar in de praktijk eigenlijk ook te klein voor. Niet alleen kunnen er niet zo erg veel bezoekers in de kapel, maar deze is ook relatief klein om met een kist te manoeuvreren. We verwijzen u graag door naar een van de parochiekerken in Tilburg.

Kan er een herdenkingsdienst worden gehouden in de kapel?

Het is mogelijk om stil te staan bij het verlies van een dierbare. Bijvoorbeeld een samenzijn met familie kort voor of na een uitvaart of een herdenkingsbijeenkomst bij een jaargetijde. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie.

Bloemen

Kan ik bloemen komen brengen na een crematie?

Na een crematie bent u welkom in de kapel om rouwtoeven bij Maria te brengen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Maar mocht u het op prijs stellen, dan zal iemand u ontvangen. De toeven worden verzorgd en op een schotel gelegd, zodat ze langer vers blijven. Meestal worden de bloemstukken in de absis gelegd, maar in het geval van een grote hoeveelheid toeven gebeurt dat ook wel eens bij het altaar, of voor het Jozefbeeld/Maria Visitatie. U mag ook een toef bij het Mariabeeld achter op het plein leggen.

Mag ik bloemen komen brengen bij Maria?

Dat mag zeker. Als u uit dankbaarheid of ter troost bloemen of een plantje wilt brengen bij Maria, mag u dat in de absis bij Maria komen zetten. Er wordt elke dag voor de bloemen gezorgd.

Meimaand 

Kan ik met een groep in de Meimaand langskomen?

U bent van harte welkom om met een groep langs te komen in de Meimaand. We maken graag een afspraak om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Neem graag eerst contact op met de beheerder.

Wat zijn de openingstijden in de Meimaand?

In de Meimaand is de kapel elke dag, van maandag tot en met zondag, geopend van 07.00 uur tot 21.00 uur.

Zijn er speciale vieringen die in de Meimaand plaatsvinden?

Ja. Elke zondag, en ook op Hemelvaart en Tweede Pinksterdag, zijn er om 07.30 uur bedevaartsmissen. Daarnaast is er op Moederdag een speciale openluchtmis om 11.00 uur. Om de Meimaand te openen zijn er op 1 mei om 10.00 uur en 20.00 uur openingsmissen en op 31 mei om 20.00 uur is er een afsluitende viering. In 2016 komt de viering op zondag 1 mei om 10.00 uur te vervallen.

Kan ik devotionalia kopen bij de kapel?

In de Meimaand staat elke weekenddag en op de feestdagen een kraam met devotionalia. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld Mariakoekjes, rozenkransen, boeken over de kapel, kaarsen en de Hasseltse Kapelwijn. De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan het onderhoud van de kapel. Bij (zeer) regenachtig weer staat de kraam niet of binnen in de kapel.

Contact

Hasseltplein 40, 5042 AC Tilburg 

013 468 1089 
06 8128 3807 

Openingstijden van de kapel: maandag t/m zondag van 9.00u tot 19.00u

 

Stuur ons een bericht