Koninklijke eer voor vrijwilligers

11 oktober 2019

Tijdens de lichtjesprocessie op donderdag 10 oktober reikte locoburgemeester Berend de Vries een Koninklijke onderscheiding uit aan twee trouwe vrijwilligers van de kapel: Han en Maria de Beer. Zij werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het echtpaar De Beer kwam in 1993 aan het Hasseltplein wonen. Een jaar later begonnen zij als vrijwilligers voor de kapel. Zij hebben vanaf dat moment de opeenvolgende beheerders ondersteund in uiteenlopende taken, zoals openen en sluiten, schoonmaken, klein onderhoud van gebouwen, onderhoud van kleding van het Mariabeeld, organisatie van speciale activiteiten, verbouwingen van kapel en beheerderswoning, verkoop devotionalia en andere hand- en spandiensten. Bij afwezigheid of tijdens vakanties van de vaste beheerder nemen zij de beheerderstaken volledig over.

Behalve voor de Hasseltse Kapel is Maria de Beer ook actief voor de Katholieke Bond voor Ouderen, afd. St. Maarten/De Reit en voor het Hasselts Gemengd Kapelle Koor.

Adres

Hasseltplein 7, 5042 AB Tilburg

Openingstijden

Maandag t/m zondag van 9.00u tot 19.00u

Beheer

Voor vragen over vieringen, activiteiten en dagelijks beheer:

06 8128 3807 / 013-4681089 of beheerder@hasseltsekapel.nl

inschrijven voor de algemene nieuwsbrief of die voor de concertserie