Vrienden

De Hasseltse Kapel koestert zijn Vrienden die met hun betrokkenheid de Hasseltse Kapel ondersteunen en behouden voor de stad. De Vrienden zijn ondergebracht in een stichting die is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat giften aan deze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Wij nodigen u van harte uit vriend te worden van onze Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel.
Rekeningnummer vriendenstichting; IBAN nummer: NL62 INGB 0004 9201 99 t.n.v. Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel,Postbus 10093, 5000 JB Tilburg

Bestuur Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel; voorzitter Floor Wertenbroek, secretaris Joost van den Eerenbeemt, penningmeester William Hermans, algemeen bestuursleden Janny Zoontjens-Mutsaers en Lisette van den Dries, vertegenwoordiger Beheerstichting Matton van den Berg.

De vriendenstichting van de Hasseltse Kapel heeft als ANBI een publicatieplicht.
Hier treft u aan de publicatie van het jaarverslag Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel 2017.

Word lid van de vrienden van de Hasseltse Kapel

Wilt u ook vriend worden? Maak dan een keuze uit een van de Vriendenpaketten en stuur een e-mail naar vrienden@hasseltsekapel.nl met uw naam en adresgegevens. U wordt dan ingeschreven en krijgt zo snel mogelijk bevestiging van inschrijving als uw donatie gestort is op rekening; NL62INGB0004920199 t.n.v . Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel.


VRIENDEN ‘AMICI’

€25

Per Jaar

  • Ontvangt 4x per jaar nieuwsbrief
  • Vriendenontvangst bij jaarlijkse Lichtjesprocessie in oktober
VRIENDEN ‘PATRONI’

€75

Per Jaar

  • Ontvangt 4x per jaar nieuwsbrief
  • Ontvangt bij voorintekening 2 kaarten voor de film in oktober
  • Vriendenontvangst bij jaarlijkse Lichtjesprocessie in oktober
VRIENDEN ‘MAECENATES’

€250

Per Jaar

  • Ontvangt 4x per jaar nieuwsbrief
  • Ontvangt bij voorintekening 4 kaarten voor de film in oktober
  • Vriendenontvangst bij jaarlijkse Lichtjesprocessie in oktober
  • Recht op 1x per jaar Hasseltse Kapel exclusief voor eigen gebruik (avond)
  • Naam/bedrijfslogo op site

Adres

Hasseltplein 7 5042 AB Tilburg

Openingstijden

Maandag t/m zondag van 9.00u tot 19.00u

Beheer

Voor vragen over vieringen, activiteiten en dagelijks beheer:

06 8128 3807

013-4681089

beheerder@hasseltsekapel.nl