Beheerstichting

Van wie is de kapel? Eigenlijk van iedereen. Lang geleden was de kapel van de buurtschap, later is het gebouw overgegaan naar de parochie, tegenwoordig de Parochie Peerke Donders van noord-Tilburg. De parochie heeft het beheer van de kapel in handen gegeven van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel. Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de kapel. De stichting ontvangt hiervoor geen geld van kerkelijke instanties of de overheid. Het geld om de beheerder te betalen en de kapel te onderhouden, moet uit de kaarsenverkoop komen en uit de verhuur van de kapel voor huwelijken en andere bijeenkomsten. Bijdragen voor bijzondere (culturele) activiteiten of voor onderhoudswerkzaamheden komen onder meer van het Spiegelglasfonds.

Daarnaast hoopt de Hasseltse Kapel op giften, donaties en sponsors. U kunt uw bijdragen overmaken op de bankrekening NL39 RABO 0191 2303 91 ten name van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel. De Beheerstichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41.09.51.85.

Als u zich voor kortere of langere tijd aan de Hasseltse Kapel wilt verbinden, kunt u zich ook  aanmelden als Vriend van de Hasseltse Kapel. U kunt hiervoor een mail sturen naar vrienden@hasseltsekapel.nl. De Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel helpt de Beheersstichting bij het werven van fondsen voor de instandhouding van de kapel. De Vriendenstichting betrekt Tilburgers bij dit unieke en levendige monument.

Zowel de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel, als de Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel hebben de status van Culturele ANBI. Hierdoor zijn schenkingen aan een van deze stichtingen, zowel voor particulieren als voor bedrijven, onder zeer gunstige condities fiscaal aftrekbaar.

De beheerstichting van de Hasseltse Kapel is als ANBI geregistreerd onder nummer 8058 58 015 en heeft een publicatieplicht. Hier treft u aan het standaardformulier publicatieplicht ANBI en verkort bestuurlijk jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2022.

Bestuur en beheerder

De Hasseltse Kapel en de bijhorende kosterswoning worden sinds de restauratie in 1972 beheerd door de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel. In het bestuur van deze stichting zitten vijf personen. Twee van hen zijn benoemd door de parochie Peerke Donders (voorheen De Bron) te Tilburg, twee door de Gemeente Tilburg en het vijfde bestuurslid is onafhankelijk.

Vanaf september 2018 is Matt Luysterburg de beheerder van de Hasseltse Kapel. Hij voelt zich zeer vereerd om deze functie uit te mogen voeren. “Mooi om te zien dat zoveel mensen genieten van het oudste monument van Tilburg en van de mooie en rustgevende omgeving.”


MATTON VAN DEN BERG

Voorzitter

GÉ VRENKEN

Secretaris

ANS BEERENS-BERENS

Penningmeester

AD VORSELAARS

Algemeen bestuurslid

HENNIE VAN SCHOOTEN

Algemeen bestuurslid

MATT LUYSTERBURG

Beheerder en gastheer

Adres

Hasseltplein 7, 5042 AB Tilburg

Openingstijden

Maandag t/m zondag van 9.00u tot 19.00u

Beheer

Voor vragen over vieringen, activiteiten en dagelijks beheer:

06 8128 3807 / 013-4681089 of beheerder@hasseltsekapel.nl

inschrijven voor de algemene nieuwsbrief of die voor de concertserie