Vacature beheerder

Vacature: Beheerder van de Hasseltse Kapel

De Hasseltse Kapel
De Hasseltse Kapel is omstreeks 1500 gesticht en is het oudste monument van Tilburg.
Ondanks haar ouderdom is de kapel springlevend. Jong en oud, katholiek of anders gelovig, allen weten de kapel te vinden om er even te bidden bij Maria of voor een moment van rust.
De Hasseltse Kapel is in de eerste plaats een devotiekapel, maar heeft ook een culturele functie. Zo organiseert de Concertcommissie, die verbonden is aan de Hasseltse Kapel, jaarlijks een serie kamerconcerten. Daarnaast wordt de kapel regelmatig verhuurd voor diverse activiteiten.

Vooral in mei, de traditionele Mariamaand, is de Hasseltse Kapel een trekpleister. Duizenden mensen bezoeken in die maand de kapel. Devotie en tradities wisselen elkaar af in de meimaand. Bezoekers komen voor de moederdagviering, de openluchtmis of om zomaar een kaarsje op te steken en een bezoek aan de snoepkramen.
Maar het hele jaar door komen dagelijks individuele bezoekers en groepen naar de kapel.

De Hasseltse Kapel neemt daardoor een belangrijke plaats in, als religieus en cultureel ontmoetingspunt, waar veel Tilburgers zich bij betrokken voelen. Ook voor de beheerder ligt er een belangrijke taak om deze contacten te koesteren en in stand te houden.

De organisatie
De Hasseltse Kapel wordt beheerd door de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel, die ook verantwoordelijk is voor de exploitatie van de kapel. De stichting ontvangt hiervoor geen subsidie van kerkelijke instanties of van de overheid.
De stichting moet zelf zorgen voor voldoende inkomsten voor het beheer en de instandhouding van de kapel. Belangrijke inkomstenbronnen zijn de kaarsenverkoop, verhuur van de kapel voor huwelijken en andere bijeenkomsten en donaties en sponsors.

Naast de beheerstichting fungeert de Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel die donateurs/vrienden werft, onder andere door het organiseren van vaste jaarlijkse vrienden-activiteiten in en om de kapel.

De functie
Voor deze functie zijn we op zoek naar representatieve kandidaten, die goed met mensen kunnen omgaan.
De beheerder van de kapel zorgt voor het dagelijks beheer van de kapel en voor ondersteuning van de activiteiten die hier plaatsvinden. Het is een verantwoordelijke functie. De beheerder is het gezicht van de kapel.
De beheerder moet zelfstandig kunnen werken. Ook moet de beheerder goed kunnen samenwerken met de vrijwilligers die voor de kapel actief zijn. Voor dit werk is het van belang om affiniteit te hebben met de kerkelijke en culturele functies.

De beheerder wordt aangestuurd door het bestuur van de stichting.

Tot de taken van de beheerder behoren:
1. Dagelijks openen en sluiten van de kapel.
2. Schoonhouden en verzorgen van de kapel en de omgeving.
3. Uitvoeren van kleine reparaties.
4. Toezicht op de kapel.
5. Voorraadbeheer, bestellingen en financiële verantwoording.
6. Contacten met bruidsparen, assisteren bij huwelijken en het verzorgen van de hierbij behorende administratieve werkzaamheden.
7. Assisteren bij activiteiten, zoals concerten.
8. Samenwerking met de vrijwilligers.
9. Betrokkenheid tonen aan de diverse bezoekers.
10. Meedenken over toekomstige, bij de kapel passende activiteiten.
11. Bijhouden van de website.

Wij vragen
Ten minste MBO werk- en denkniveau.
Affiniteit met de kerkelijke en culturele functies.
Open houding ten opzichte van levensbeschouwelijke visies.
Zelfstandig kunnen werken.
Verantwoordelijkheidsgevoel.
Dienstverlenende instelling.
Samenwerkingsbereidheid.
In staat zijn om te verbinden.
Betrouwbaarheid.

Wij bieden
Een full-time functie (part-time is eventueel bespreekbaar).
De werktijden worden in overleg vastgesteld, uitgaande van een vijfdaagse werkweek.
Omdat de kapel elke dag open is, moet er afwisselend ook in het weekend gewerkt worden.
De functie wordt, na een proefperiode van 1 maand, opengesteld voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid van verlenging. Dit is afhankelijk van functioneren en organisatieomstandigheden.

Het salaris bedraagt € 1.782,– bruto per maand, exclusief vakantietoeslag, conform functiegroep 3 van de salaristabel van het bisdom voor parochiemedewerkers (salarisniveau 2018).

Bij de kapel is een dienstwoning als huurwoning beschikbaar. Voor deze functie is het bewonen van de dienstwoning een vereiste.

Interesse?
Voor vragen over de functie kan contact worden opgenomen met de heer Matton van den Berg, telefoonnummer 013 – 534 44 48 of met de heer Gé Vrenken, telefoonnummer 06 – 51 42 77 89, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel.

Sollicitaties met c.v. kunnen worden gericht aan het bestuur van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel, Postbus 10093, 5000 JB Tilburg of per e-mail info@hasseltsekapel.nl.

Over de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel

De kapel is van iedereen

Van wie is de kapel? Eigenlijk van iedereen. Lang geleden was de kapel van de buurtschap, later is het gebouw overgegaan naar de parochie, tegenwoordig de Parochie Peerke Donders van noord-Tilburg. De parochie heeft het beheer van de kapel in handen gegeven van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel. Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de kapel. De stichting ontvangt hiervoor geen geld van kerkelijke instanties of de overheid. Het geld om de beheerder te betalen en de kapel te onderhouden, moet uit de kaarsenverkoop komen en uit de verhuur van de kapel voor huwelijken en andere bijeenkomsten.

Daarnaast hoopt de Hasseltse Kapel op giften, donaties en sponsors. De Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel helpt de Beheersstichting bij het werven van fondsen voor de instandhouding van de kapel. De Vriendenstichting betrekt Tilburgers bij dit unieke en levendige monument.

Donaties en giften zijn meer dan welkom. U kunt uw gaven overmaken op de bankrekening van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel bij de Rabobank, IBANnummer:

NL39 RABO 0191 2303 91.

Als u zich voor kortere of langere tijd aan de Hasseltse Kapel wilt verbinden, kunt u zich ook  aanmelden als Vriend van de Hasseltse Kapel. U kunt hiervoor een mail sturen naar vrienden@hasseltsekapel.nl .

Zowel de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel, als de Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel hebben de status van Culturele ANBI. Hierdoor zijn schenkingen aan een van deze stichtingen, zowel voor particulieren als voor bedrijven, onder zeer gunstige condities fiscaal aftrekbaar.

De beheerstichting van de Hasseltse Kapel heeft als ANBI een publicatieplicht. Hier treft u aan de publicatie en een verkort bestuurlijk jaarverslag en de verkorte balans over 2017.

Bestuur

De Hasseltse Kapel en de bijhorende kosterswoning worden sinds de restauratie in 1972 beheerd door de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel. In het bestuur van deze stichting zitten vijf personen. Twee van hen zijn benoemd door de parochie Peerke Donders (voorheen De Bron) te Tilburg, twee door de Gemeente Tilburg en het vijfde bestuurslid is onafhankelijk.


MATTON VAN DEN BERG

Voorzitter

GÉ VRENKEN

Secretaris

ANS BEERENS-BERENS

Penningmeester

ANNE MARIE GEURTS-PIJNENBURG

Algemeen bestuurslid

HENNIE VAN SCHOOTEN

Algemeen bestuurslid

Adres

Hasseltplein 7 5042 AB Tilburg

Openingstijden

Maandag t/m zondag van 9.00u tot 19.00u

Beheer

Voor vragen over vieringen, activiteiten en dagelijks beheer:

06 8128 3807

013-4681089

beheerder@hasseltsekapel.nl