Beschermd Stadsgezicht

23 oktober 2021

De gemeente heeft besloten om het Hasseltplein te gaan aanwijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Dit besluit komt niet uit de lucht vallen. In februari van dit jaar heeft de gemeenteraad al de wens uitgesproken om het Hasseltplein bescherming te bieden, om hiermee het unieke karakter van het plein te waarborgen en te behoeden voor ingrijpende veranderingen. Hierop heeft de gemeente de mogelijkheid onderzocht om het plein de status te geven van ‘beschermd stadsgezicht’.

Samen met vertegenwoordigers van de Hasseltse Kapel en met omwonenden is de gemeente nagegaan welke waarden en kwaliteiten men wil borgen en welke instrumenten het meest geschikt zijn om dit te bewerkstelligen. Dat heeft nu dus geleid tot het besluit om het Hasseltplein de status te gaan geven van beschermd stadsgezicht.

Voordat het zo ver is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. De komende maanden werkt de gemeente dit verder uit. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 aan de gemeenteraad een definitief voorstel tot aanwijzing tot beschermd stadsgezicht kan worden voorgelegd. Daarna moet dit nog worden vastgelegd in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Dit is mede afhankelijk van de definitieve datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

We zijn, net als de omwonenden, erg blij met deze ontwikkeling. Hiermee wordt bereikt dat de sfeer en het karakter van het Hasseltplein ook voor de toekomst behouden kan blijven.

Adres

Hasseltplein 7, 5042 AB Tilburg

Openingstijden

Maandag t/m zondag van 9.00u tot 19.00u

Beheer

Voor vragen over vieringen, activiteiten en dagelijks beheer:

06 8128 3807 / 013-4681089 of beheerder@hasseltsekapel.nl

inschrijven voor de algemene nieuwsbrief of die voor de concertserie