Jubileummaand

08 oktober 2022

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Hasseltse Kapel na een grondige restauratie weer als kapel in gebruik genomen kon worden. Een jubileum dat natuurlijk gevierd moet worden.

We besteden op verschillende manieren en momenten aandacht aan dit gouden jubileum.

Zo hebben we in februari een pelgrimsbeurs gehouden, waarbij diverse pelgrimsorganisaties zich hebben gepresenteerd en waarbij diverse lezingen zijn verzorgd. In de meimaand was er een extra bloemenhulde bij de kapel, is de nieuwe mantel van Maria ingezegend, hebben de omwonenden de jubileumvlaggen uitgehangen en zijn de kapel en het park versierd met vaandels.
Ook was er in de meimaand een tekenwedstrijd voor de schooljeugd. In juni was er een lezing van Maaike de Haardt over spiritualiteit in onze cultuur en samenleving en in juli hebben we een orgelconcert gehad met o.a. stadsorganist Rob Nederlof.

Oktober, feestmaand

In oktober, ook een Mariamaand bij uitstek, is het hoogtepunt van de festiviteiten.
Dat begint al op zondag 2 oktober. Dan wordt om 15.00 uur in de Hasseltse Kapel door Fons Drijvers, destijds als architect betrokken bij de restauratie, de fototentoonstelling geopend over de restauratie. Die tentoonstelling loopt tot en met 27 november.
In dezelfde periode is er ook een tentoonstelling in wijkcentrum De Poorten (de vroegere Hasseltse Kerk) aan de Hasseltstraat. Die tentoonstelling gaat vooral over de verbinding van de Hasseltse Kapel met de wijk.

Op zondag 2 oktober om 16.00 uur (ná de opening van de tentoonstelling) en op zondag 16 oktober om 13.00 uur nemen Krelis Swaans en Paul Spapens belangstellenden mee met een stadswandeling door de wijk. Beiden zijn interessante vertellers.

De traditionele Lichtjesprocessie is dit jaar op vrijdag 14 oktober. We beginnen dan om 19.00 uur in de ontmoetingsruimte van De Hazelaar en vertrekken van daaruit in processie naar de Hasseltse Kapel. De laatste statie van de processie is dit keer niet voor de kapel, maar in een tent in het park bij de kapel.

Op zaterdag 15 oktober is er van 12.00 -17.00 uur een korenmiddag in de tent voor de kapel. Deelnemende koren zijn: Sint Caeciliakoor – Surinaams Koor Pramisi – Hasselts Gemengd Kapelle Koor – Cantilare Tilburgs Vrouwenkoor – Malkander – Gemengd koor Les Amis – Kleurrijke Mama’s – Koor Pistache – Koor Vocal-Sound – Gemengd Koor Goirle. Dat belooft een mooi spektakel te worden.

Op zondag 16 oktober beginnen we om 10.00 uur met een feestelijke eucharistieviering, waarin onze bisschop, Mgr. De Korte, mee zal voorgaan. Aan deze viering wordt medewerking verleend door leden van de Dutch Pipes and Drums, de Tilburgse gildes, koor Gotiko en sopraan Kazué Goto.
Na de eucharistieviering zijn er vanaf 13.00 uur diverse activiteiten voor de kinderen, zoals poppenkastvoorstellingen en een knutselworkshop.

Op zondagmiddag 16 oktober verzorgen het jeugdorkest en het volwassenenorkest L’Echo des Montagnes vanaf 14.30 uur twee concerten in de tent bij de kapel. Zij zorgen voor een schitterend feestprogramma.

Op donderdag 20 oktober is er om 19.30 uur in de kapel een optreden van studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. In een muzikaal optreden in de sfeer van storytelling geven zij een voorstelling die speciaal gemaakt is ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de restauratie van de Hasseltse Kapel. (Let op: hiervoor aanmelden via cultuurprogramma@hasseltsekapel.nl)

Paul Spapens houdt op zondag 23 oktober om 15.00 uur in de kapel een lezing over Maria en de identiteit van Tilburg. Wie Paul kent weet dat we van hem een boeiende lezing kunnen verwachten met smeuïge verhalen.

Architect Fons Drijvers, die destijds betrokken is geweest bij de restauratie, houdt op donderdag 27 oktober om 19.30 uur een presentatie over de restauratie. Hij vertelt een aantal bijzonderheden over de kapel die tijdens de restauratie naar voren zijn gekomen en licht het toe met beelden.

Alles op een rijtje

 • 02 oktober 15.00 uur: Opening tentoonstellingen in de Hasseltse Kapel
 • 02 oktober 16.00 uur: Stadswandeling door de wijk
 • 07 oktober 10.00 uur: Mariaviering t.g.v. Maria OLV van de Rozenkrans
 • 14 oktober 19.00 uur: Lichtjesprocessie. Start in Zorgcentrum De Hazelaar
 • 15 oktober 12.00 uur: Korenmiddag (tot 17.00 uur)
 • 16 oktober 10.00 uur: Eucharistieviering
 • 16 oktober 12.30 uur: Kinderactiviteiten
 • 16 oktober 13.00 uur: Stadswandelingen door de wijk
 • 16 oktober 14.30 uur: Concert L’Echo des Montagnes
 • 20 oktober 19.30 uur: Storytelling studenten Fontys (aanmelden vereist)
 • 23 oktober 15.00 uur: Lezing Maria en de identiteit van Tilburg
 • 27 oktober 19.30 uur: Presentatie over de restauratie van de kapel

Actuele informatie over alle activiteiten in en bij de Hasseltse Kapel vindt u op deze website, ook eventuele wijzigingen in het programma.

U bent van harte uitgenodigd bij alle activiteiten, die allemaal gratis toegankelijk zijn.

(foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Adres

Hasseltplein 7, 5042 AB Tilburg

Openingstijden

Maandag t/m zondag van 9.00u tot 19.00u

Beheer

Voor vragen over vieringen, activiteiten en dagelijks beheer:

06 8128 3807 / 013-4681089 of beheerder@hasseltsekapel.nl

inschrijven voor de algemene nieuwsbrief of die voor de concertserie