Vieringen 2024

20 januari 2024

Op de feestdagen van Maria is er altijd een eucharistieviering in de kapel, tenzij deze feestdag op zondag valt. In 2024 vervallen om die reden de vieringen op 8 september (Maria Geboorte) en op 8 december (Maria Onbevlekt Ontvangen). Omdat in 2024 de feestdag van Maria Boodschap in de Goede Week valt, wordt deze gevierd op maandag 8 april en dus niet op zaterdag 25 maart.

02 feb            10.00 uur         Maria Lichtmis

08 apr            10:00 uur         Maria Boodschap

01 mei           10.00 uur         Opening meimaand

05 mei           08.00 uur         Bedevaartsmis

09 mei           08.00 uur         Bedevaartsmis Hemelvaart

12 mei           11.00 uur         Moederdagmis (openlucht)

19 mei           08.00 uur         Bedevaartsmis Pinksteren

26 mei           08.00 uur         Bedevaartsmis

31 mei           20.00 uur         Afsluiting meimaand

15 aug           10.00 uur         Maria ten Hemelopneming

07 okt            10.00 uur         Maria O.L.V. van de Rozenkrans

 

Adres

Hasseltplein 7, 5042 AB Tilburg

Openingstijden

Maandag t/m zondag van 9.00u tot 19.00u

Beheer

Voor vragen over vieringen, activiteiten en dagelijks beheer:

06 8128 3807 / 013-4681089 of beheerder@hasseltsekapel.nl

inschrijven voor de algemene nieuwsbrief of die voor de concertserie